مغازه ها
VAKKO BUTİK

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 20 22

طبقه اول

VANS

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 24 83

طبقه دوم

VASSAGO

خدمات سرویس

0(312) 541 15 17-19

طبقه-1

VATAN NOTEBOOK

الکترونیکی

0(312) 541 26 58

طبقه-1

VENESSA

تزیین – وسایل خانگی

0(312) 541 20 77

همکف

VESTEL

الکترونیکی

0(312) 541 22 00

طبقه-1

VICTORIA’S SECRET

0(312) 541 12 44

طبقه اول

VİTAMİN

0(312) 541 26 06

طبقه دوم

VODAFONE

خدمات سرویس

0(312) 541 17 77

طبقه-1