مغازه ها
TAÇ

تزیین – وسایل خانگی

0312 541 10 70

طبقه-1

TAKI EVİ

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0 (312) 397 07 26

طبقه دوم

TANTİTONİ

تزیین – وسایل خانگی

0(312) 541 10 60

طبقه-1

TARiHi KARAKÖY BÖREKÇİSİ

کافه – رستوران

0(312) 541 10 44-45

طبقه دوم

TATİL.COM

خدمات سرویس

0 (312) 541 14 44

طبقه دوم

TAVUK DÜNYASI

کافه – رستوران

طبقه دوم

TCHIBO

تزیین – وسایل خانگی

0(312) 541 15 11

طبقه-1

TEFAL

تزیین – وسایل خانگی

0(312) 541 11 87

طبقه-1

TEKNOSA

الکترونیکی

0(312) 541 18 78

طبقه-1

TERGAN

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 10 31

طبقه اول

THY

خدمات سرویس

0(312) 541 18 80

طبقه-1

TOBACCO SHOP

خدمات سرویس

0(312) 541 14 56

طبقه دوم

TOGO

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 11 60

طبقه اول

TOMMY HILFIGER

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 16 96

طبقه اول

TOYZZ SHOP

کتاب – لوازم التحریر – اسباب بازی

0(312) 541 21 78

طبقه-1

TS CLUB

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 61

طبقه دوم

TUDORS

لباس زنانه - لباس مردانه

0850 433 97 63

طبقه اول

TUĞBA VENN

لباس زنانه - لباس مردانه

0 (312) 541 26 20

طبقه اول

TÜRK TELEKOM

خدمات سرویس

0(312) 541 25 20

طبقه-1

TURKCELL

خدمات سرویس

0(312) 541 18 12

طبقه-1

TÜZÜN

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 15 88

همکف