مغازه ها
PALET

کفش – کیف – چرم

0552 235 74 91

طبقه دوم

PANÇO

پوشاک کودکان

0(312) 541 14 37

طبقه-1

PANDORA

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 26 51

طبقه اول

PARİSLİ CEMİL

0(312) 541 24 56-57

همکف

PARTY MARKET

تفریح

0(312) 541 18 88

همکف

PENTİ

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 14 05

طبقه دوم

PERSPECTIVE

لباس زنانه - لباس مردانه

0850 450 11 23

طبقه اول

PETS WORLD

خدمات سرویس

0(312) 541 16 50

طبقه-1

PHILIPS

الکترونیکی

0(312) 541 23 88

طبقه-1

PİDEKÖY

کافه – رستوران

0(312) 541 21 46

طبقه-1

PİDEM RESTAURANT

کافه – رستوران

0(312) 392 97 21

طبقه دوم

PİERRE CARDİN

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 17 34

طبقه اول

PLAY HOME

تفریح

همکف

POLEN TANTUNİ

کافه – رستوران

0(312) 541 11 20

طبقه دوم

POLO GARAGE

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 14 14

همکف

POLO YATAK

تزیین – وسایل خانگی

0 (312) 541 20 30

طبقه-1

POPEYE'S

کافه – رستوران

0(312) 541 24 51

طبقه دوم

PROMASAJ

دکه

0543 664 38 58

طبقه دوم

PULL&BEAR

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 43

طبقه دوم

PUMA

ورزش

0(312) 541 11 27

طبقه دوم