مغازه ها
NANDO

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 10 15

همکف

NARAMAXX

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 25 71

همکف

NETWORK

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 11 54

همکف

NEW BALANCE

ورزش

0(312) 541 25 31

طبقه اول

NEW CASTLE

کافه – رستوران

0(312) 541 23 23

همکف

NIKE

ورزش

0(312) 541 10 92

طبقه دوم

NINE WEST

کفش – کیف – چرم

0850 502 48 14

طبقه اول

NORTH FACE

ورزش

0(312) 541 20 41

طبقه دوم