مغازه ها
MAC

0(312) 541 18 16

طبقه اول

MAC FIT

ورزش

طبقه دوم

MACARONS D’ANTONİETTE

کافه – رستوران

0533 269 64 94

همکف

MACERA ADASI

تفریح

0312 419 78 19

طبقه دوم

MAD PARFÜM

خدمات سرویس

0(312) 541 26 92

طبقه اول

MADAME COCO

تزیین – وسایل خانگی

0(312) 541 25 30

طبقه-1

MADO

کافه – رستوران

0(312) 541 11 34

همکف

MANGO

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 19 80

طبقه اول

MANGO

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 24 30

طبقه اول

MARJİN

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 15 26

طبقه اول

MASSIMO DUTTI

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 13

طبقه اول

MATMAZEL

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 26 41

طبقه دوم

MAVİ JEANS

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 10 82

طبقه اول

MAVİ JEANS

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 24 92

طبقه اول

MC DONALD'S

کافه – رستوران

0(312) 541 13 42

طبقه دوم

MED MARKET

0(312) 541 16 17

طبقه-1

MEDİA MARKT

الکترونیکی

999 04 84

طبقه-1

MİGROS

فروشگاه بزرگ

0850-310 29 60

همکف

MiNiPiCCO

پوشاک کودکان

0 (312) 541 10 62

طبقه-1

MISSHA

0(312) 541 15 14

طبقه دوم

MOBILESTYLE

دکه

0(312) 541 28 63

طبقه-1

MUDO

لباس زنانه - لباس مردانه

444 68 36 - 6391 dahili

همکف

MUMUSO

0(312) 541 25 90

همکف