مغازه ها
MAC

0(312) 541 18 16

طبقه اول

MAC FIT

ورزش

طبقه دوم

MACARONS D’ANTONİETTE

کافه – رستوران

0533 269 64 94

همکف

MACERA ADASI

تفریح

0312 419 78 19

طبقه دوم

MAD PARFÜM

دکه

0(312) 541 26 92

طبقه اول

MAD PARFÜM

خدمات سرویس

0(312) 541 26 92

طبقه دوم

MADAME COCO

تزیین – وسایل خانگی

0(312) 541 25 30

طبقه-1

MADO

کافه – رستوران

0(312) 541 11 34

همکف

MANGO

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 19 80

طبقه اول

MANGO

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 24 30

طبقه اول

MARJİN

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 15 26

طبقه اول

MASSIMO DUTTI

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 13

طبقه اول

MATMAZEL

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 26 41

طبقه دوم

MAVİ JEANS

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 10 82

طبقه اول

MAVİ JEANS

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 24 92

طبقه اول

MC DONALD'S

کافه – رستوران

0(312) 541 13 42

طبقه دوم

MED MARKET

0(312) 541 16 17

طبقه-1

MEDİA MARKT

الکترونیکی

999 04 84

طبقه-1

MİGROS

فروشگاه بزرگ

0850-310 29 60

همکف

MiNiPiCCO

پوشاک کودکان

0 (312) 541 10 62

طبقه-1

MISSHA

0(312) 541 15 14

طبقه دوم

MOBILESTYLE

دکه

0(312) 541 28 63

طبقه-1

MUDO

لباس زنانه - لباس مردانه

444 68 36 - 6391 dahili

همکف

MUMUSO

0(312) 541 25 90

همکف