مغازه ها
İGS

لباس زنانه - لباس مردانه

0850-420 04 47 (220)

طبقه اول

İKBAL

کافه – رستوران

0(312) 541 22 28

طبقه دوم

İNCİ

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 11 79

طبقه اول

İPEKŞAL

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 26 26

طبقه-1

İPEKYOL

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 13 97

همکف

İŞBİR YATAK

تزیین – وسایل خانگی

0(312) 541 10 40

همکف