مغازه ها
FAİK SÖNMEZ

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 13 94-95-96

طبقه اول

FAKİR

الکترونیکی

0(312) 541 17 03

طبقه-1

FENERİUM

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 17 83

طبقه دوم

FLO

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 21 70-71

طبقه دوم

FLORMAR ( I.Etap)

0530 825 21 61

طبقه اول

FLORMAR Kiosk

0533 968 15 18

همکف

FOREVER NEW

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 28 15

طبقه دوم

FREEWAY

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 10 20

طبقه اول