مغازه ها
E-BEBEK

پوشاک کودکان

0(312) 541 25 45

طبقه اول

EFOR

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 11 01

طبقه اول

EGE GÜNLÜĞÜ

کافه – رستوران

0 (312) 541 23 33

طبقه دوم

EKOL

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 19 05

همکف

ELLE

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 12 29

طبقه اول

EMSAN

تزیین – وسایل خانگی

طبقه-1

ETAP SAAT

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0312 541 11 61-62

همکف

ETS TUR

خدمات سرویس

0(312) 541 25 41

همکف

EYMEN TAMİR ATÖLYESİ

خدمات سرویس

0312 541 28 27

طبقه-1