مغازه ها
BAKLAVACI HACIBABA

کافه – رستوران

0(312) 541 28 65-66

طبقه اول

BAMBİ

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 25 00-01

همکف

BATH & BODY WORKS

0(312) 541 12 36

طبقه اول

BAYAM&BAYAM

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 20 10

همکف

BEKO

الکترونیکی

0(312) 541 18 59

طبقه-1

BERNARDO

تزیین – وسایل خانگی

0(312) 541 13 24

طبقه-1

BERSHKA

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 53

طبقه دوم

BETA

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 13 03

طبقه اول

BEYMEN BUSINESS

لباس زنانه - لباس مردانه

0534 895 18 27

طبقه اول

BEYMEN CLUB

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 11 84-85

طبقه اول

BEYOND

0(312) 541 16 60

طبقه اول

BİEV

تزیین – وسایل خانگی

0(312) 541 11 52

طبقه-1

BİND ÇİKOLATA

خدمات سرویس

0(312) 541 15 83

طبقه اول

BİSSE

لباس زنانه - لباس مردانه

0530 404 04 51

طبقه اول

BLACKSPADE

لباس زنانه - لباس مردانه

0 (312) 541 10 50 - 541 10 55

طبقه دوم

BLUE DİAMOND

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0312 541 24 24

همکف

BODY SHOP

0(312) 541 19 92

طبقه اول

BOLÇİ

خدمات سرویس

طبقه-1

BOSCH

الکترونیکی

0(312) 541 10 05-06

طبقه-1

BOYNER

خرده فروشی بزرگ

0850 205 59 63

طبقه-1

BOYNER SPORT

ورزش

0(312) 541 21 32

همکف

BURGER KING

کافه – رستوران

0(312) 541 11 74

طبقه دوم