مغازه ها
ALP GÜMÜŞ

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 22 41

طبقه دوم

ARBY'S

کافه – رستوران

538-949 56 46

طبقه دوم

ATASUN OPTİK

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 22 33

طبقه دوم

ATHLETIC ZONE

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 12 41

طبقه دوم

BERSHKA

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 53

طبقه دوم

BLACKSPADE

لباس زنانه - لباس مردانه

0 (312) 541 10 50 - 541 10 55

طبقه دوم

BURGER KING

کافه – رستوران

0(312) 541 11 74

طبقه دوم

CARLS JUNIOR

کافه – رستوران

0(312) 541 24 55

طبقه دوم

CEPAX EXCLUSIVE

دکه

0(542) 250 77 44

طبقه دوم

CEYO

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 14 35

طبقه دوم

CINEMAXIMUM

تفریح

0850 220 09 67

طبقه دوم

COLIN'S

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 14 12

طبقه دوم

COLUMBIA

ورزش

0(312) 541 25 68

طبقه دوم

D&R

کتاب – لوازم التحریر – اسباب بازی

0(312) 541 15 41-44-45

طبقه دوم

DAVID WALKER

0(312) 541 10 66

طبقه دوم

DOCKERS

لباس زنانه - لباس مردانه

0530 402 79 88

طبقه دوم

EGE GÜNLÜĞÜ

کافه – رستوران

0 (312) 541 23 33

طبقه دوم

FENERİUM

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 17 83

طبقه دوم

FLO

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 21 70-71

طبقه دوم

FOREVER NEW

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 28 15

طبقه دوم

GOBİTTE

کافه – رستوران

0(312) 280 81 26 -29

طبقه دوم

GS STORE

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 10 38

طبقه دوم

GÜMÜŞMALL

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 26 76

طبقه دوم

HACIOĞLU

کافه – رستوران

0(312) 541 16 86

طبقه دوم

HAZAL SAAT

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 28 29

طبقه دوم

HAZAL SAAT

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 22 39

طبقه دوم

HD DÖNER

کافه – رستوران

0(312) 541 12 33

طبقه دوم

HD İSKENDER

کافه – رستوران

0(312) 541 15 63

طبقه دوم

HMBRGR

کافه – رستوران

طبقه دوم

HUMMEL

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 219 01 07

طبقه دوم

HUNİLİM.COM

دکه

0530 449 08 52

طبقه دوم

İKBAL

کافه – رستوران

0(312) 541 22 28

طبقه دوم

JACK&JONES

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 25 13

طبقه دوم

JIMMY KEY

لباس زنانه - لباس مردانه

0 (312) 541 26 69

طبقه دوم

KAMİL KOÇ-YHT.

خدمات سرویس

0530 239 05 28

طبقه دوم

KARTAL YUVASI

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 25 25

طبقه دوم

KAYSERİ MUTFAĞI

کافه – رستوران

0(312) 541 24 64

طبقه دوم

KEBO

کافه – رستوران

0312 541 25 79

طبقه دوم

KEFFÇE

کافه – رستوران

0(312) 541 10 10

طبقه دوم

KFC

کافه – رستوران

0(312) 541 24 89-90

طبقه دوم

KÖFTECİ RAMİZ

کافه – رستوران

0(312) 541 11 70

طبقه دوم

LEE WRANGLER

لباس زنانه - لباس مردانه

0543 496 47 12

طبقه دوم

LESCON

ورزش

0(312) 541 15 27

طبقه دوم

LEVI'S

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 12 74

طبقه دوم

LOFT

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 11 05

طبقه دوم

LOYA

لباس زنانه - لباس مردانه

0 (312) 541 11 82

طبقه دوم

MAC FIT

ورزش

طبقه دوم

MACERA ADASI

تفریح

0312 419 78 19

طبقه دوم

MAD PARFÜM

خدمات سرویس

0(312) 541 26 92

طبقه دوم

MATMAZEL

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 26 41

طبقه دوم

MC DONALD'S

کافه – رستوران

0(312) 541 13 42

طبقه دوم

MISSHA

0(312) 541 15 14

طبقه دوم

NIKE

ورزش

0(312) 541 10 92

طبقه دوم

NORTH FACE

ورزش

0(312) 541 20 41

طبقه دوم

OLEG CASSİNİ

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 17 54

طبقه دوم

ÖZLER DÖNER

کافه – رستوران

0(312) 219 18 18

طبقه دوم

ÖZSÜT

کافه – رستوران

0 (312) 541 21 06-07

طبقه دوم

PALET

کفش – کیف – چرم

0552 235 74 91

طبقه دوم

PENTİ

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 14 05

طبقه دوم

PİDEM RESTAURANT

کافه – رستوران

0(312) 392 97 21

طبقه دوم

POLEN TANTUNİ

کافه – رستوران

0(312) 541 11 20

طبقه دوم

POPEYE'S

کافه – رستوران

0(312) 541 24 51

طبقه دوم

PROMASAJ

دکه

0543 664 38 58

طبقه دوم

PULL&BEAR

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 43

طبقه دوم

PUMA

ورزش

0(312) 541 11 27

طبقه دوم

ROSSMANN

0(312) 541 11 31

طبقه دوم

SAMSUNG MOBILE

الکترونیکی

0(312) 541 15 42

طبقه دوم

ŞAN İSKENDER

کافه – رستوران

0(312) 541 25 06

طبقه دوم

ŞAN PİDE

کافه – رستوران

0(312) 541 15 75

طبقه دوم

SAYREM

کافه – رستوران

0(312) 541 17 74

طبقه دوم

SBARRO

کافه – رستوران

0(312) 541 24 77

طبقه دوم

ŞENÇAM KÖFTECİSİ

کافه – رستوران

0(312) 541 24 40

طبقه دوم

SKECHERS

ورزش

0(312) 541 24 87

طبقه دوم

SNEAKS & CLOUD

0(312) 541 26 53

طبقه دوم

SPORT POINT(SPX)

ورزش

0(312) 541 11 72

طبقه دوم

SPORTIVE

ورزش

0(312) 541 24 10

طبقه دوم

STRADIVARIUS

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 28

طبقه دوم

SUBWAY

کافه – رستوران

0(312) 541 26 78

طبقه دوم

SUNGLASS HUT

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 20 45

طبقه دوم

SÜPER KUMPİR

کافه – رستوران

0(312) 541 10 46

طبقه دوم

SUPPLEMENTLER

0 (312) 541 26 09

طبقه دوم

TAKI EVİ

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0 (312) 397 07 26

طبقه دوم

TARiHi KARAKÖY BÖREKÇİSİ

کافه – رستوران

0(312) 541 10 44-45

طبقه دوم

TATİL.COM

خدمات سرویس

0 (312) 541 14 44

طبقه دوم

TAVUK DÜNYASI

کافه – رستوران

طبقه دوم

TOBACCO SHOP

خدمات سرویس

0(312) 541 14 56

طبقه دوم

TS CLUB

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 61

طبقه دوم

VANS

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 24 83

طبقه دوم

VİTAMİN

0(312) 541 26 06

طبقه دوم

WAFFLE STOP

کافه – رستوران

0(312) 541 15 00

طبقه دوم

WISH YOU

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 10 95

طبقه دوم

YELSS

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 20 20

طبقه دوم

ZEYNEL

کافه – رستوران

0(312) 541 21 19

طبقه دوم