مغازه ها
ADIDAS

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 19 21

طبقه اول

ALTINYILDIZ CLASSiCS

لباس زنانه - لباس مردانه

0530 640 91 46

طبقه اول

ARMİNE

لباس زنانه - لباس مردانه

0534 590 35 88

طبقه اول

ATASUN OPTİK

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 13 23

طبقه اول

AVVA

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 11 37

طبقه اول

AYAKKABI DÜNYASI

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 12 60

طبقه اول

BAKLAVACI HACIBABA

کافه – رستوران

0(312) 541 28 65-66

طبقه اول

BATH & BODY WORKS

0(312) 541 12 36

طبقه اول

BETA

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 13 03

طبقه اول

BEYMEN BUSINESS

لباس زنانه - لباس مردانه

0534 895 18 27

طبقه اول

BEYMEN CLUB

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 11 84-85

طبقه اول

BEYOND

0(312) 541 16 60

طبقه اول

BİND ÇİKOLATA

خدمات سرویس

0(312) 541 15 83

طبقه اول

BİSSE

لباس زنانه - لباس مردانه

0530 404 04 51

طبقه اول

BODY SHOP

0(312) 541 19 92

طبقه اول

CAMPANOLA

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(539)667 88 86

طبقه اول

ÇEŞNİ MANGAL

کافه – رستوران

0(312) 541 25 65

طبقه اول

CHIMA

لباس زنانه - لباس مردانه

0553 736 28 59

طبقه اول

ÇİFT GEYİK KARACA

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 18 55

طبقه اول

CLARK'S

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 18 75

طبقه اول

D'S DAMAT

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 20 73

طبقه اول

DAGİ

لباس زنانه - لباس مردانه

0850 259 75 29

طبقه اول

DECATHLON

ورزش

0(312) 541 26 60

طبقه اول

DERİMOD

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 23 54

طبقه اول

DIVARESE

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 16 63

طبقه اول

DUFY

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 16 37

طبقه اول

E-BEBEK

پوشاک کودکان

0(312) 541 25 45

طبقه اول

EFOR

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 11 01

طبقه اول

ELLE

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 12 29

طبقه اول

FAİK SÖNMEZ

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 13 94-95-96

طبقه اول

FLORMAR ( I.Etap)

0530 825 21 61

طبقه اول

FREEWAY

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 10 20

طبقه اول

GEBE

لباس زنانه - لباس مردانه

0850 333 87 56

طبقه اول

GIOVANE GENTILE

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 10 34

طبقه اول

GIRL STOP

لباس زنانه - لباس مردانه

0(545) 816 68 52

طبقه اول

GOLDEN ROSE

0(312) 541 27 57

طبقه اول

GREYDER

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 11 30

طبقه اول

GÜRGENÇLER APPLE STORE

خدمات سرویس

0507 676 36 25

طبقه اول

GÜRGENÇLER APPLE YETKİLİ TEKNİK SERVİS

خدمات سرویس

0507 676 36 27

طبقه اول

GUSTO

لباس زنانه - لباس مردانه

طبقه اول

H&M

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 22 80

طبقه اول

HARİBO ŞEKERCİ

دکه

طبقه اول

HATEMOĞLU

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 26 56-57

طبقه اول

HOTİÇ

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 12 91

طبقه اول

İGS

لباس زنانه - لباس مردانه

0850-420 04 47 (220)

طبقه اول

İNCİ

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 11 79

طبقه اول

JOURNEY

لباس زنانه - لباس مردانه

0(505) 630 20 53

طبقه اول

KABARA

کفش – کیف – چرم

0(312) 920 01 08

طبقه اول

KAYRA

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 26 45

طبقه اول

KİEHL'S

0(312) 541 26 47 - 49

طبقه اول

KİĞILI

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 13 00

طبقه اول

KORAY

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 10 37

طبقه اول

KOTON

لباس زنانه - لباس مردانه

0850 208 60 26 - 0533 815 96 34

طبقه اول

L'OCCITANE

0(312) 541 10 27

طبقه اول

LACOSTE

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 14 91-92

طبقه اول

LITTLE BIG

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 16 39

طبقه اول

LUFIAN

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 16 80

طبقه اول

MAC

0(312) 541 18 16

طبقه اول

MAD PARFÜM

دکه

0(312) 541 26 92

طبقه اول

MANGO

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 19 80

طبقه اول

MANGO

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 24 30

طبقه اول

MARJİN

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 15 26

طبقه اول

MASSIMO DUTTI

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 13

طبقه اول

MAVİ JEANS

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 10 82

طبقه اول

MAVİ JEANS

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 24 92

طبقه اول

NEW BALANCE

ورزش

0(312) 541 25 31

طبقه اول

NINE WEST

کفش – کیف – چرم

0850 502 48 14

طبقه اول

OXXO

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 85

طبقه اول

PANDORA

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 26 51

طبقه اول

PERSPECTIVE

لباس زنانه - لباس مردانه

0850 450 11 23

طبقه اول

PİERRE CARDİN

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 17 34

طبقه اول

ŞAHMERAN GÜMÜŞ

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 27 78

طبقه اول

SO CHIC

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 11 23

طبقه اول

STARBUCK'S

کافه – رستوران

0(312) 541 20 42

طبقه اول

SÜVARİ

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 11 09

طبقه اول

SWATCH

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 26 21

طبقه اول

TERGAN

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 10 31

طبقه اول

TOGO

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 11 60

طبقه اول

TOMMY HILFIGER

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 16 96

طبقه اول

TUDORS

لباس زنانه - لباس مردانه

0850 433 97 63

طبقه اول

TUĞBA VENN

لباس زنانه - لباس مردانه

0 (312) 541 26 20

طبقه اول

U.S.POLO

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 13 19

طبقه اول

VAKKO BUTİK

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 20 22

طبقه اول

VICTORIA’S SECRET

0(312) 541 12 44

طبقه اول

W COLLECTION

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 950 46 02

طبقه اول

WATCHES HOSPİTAL

خدمات سرویس

0(312) 541 11 80

طبقه اول

YVES ROCHER

0(312) 541 21 24

طبقه اول

ZARA (Çocuk)

پوشاک کودکان

0(312) 541 23 00

طبقه اول

ZARA(Kadın - Erkek)

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 01

طبقه اول