مغازه ها
ABDULLAH KİĞILI

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 21 00-02

همکف

ADIDAS

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 19 21

طبقه اول

ADL

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 24 04

همکف

ALTINYILDIZ CLASSiCS

لباس زنانه - لباس مردانه

0530 640 91 46

طبقه اول

ARMİNE

لباس زنانه - لباس مردانه

0534 590 35 88

طبقه اول

ATHLETIC ZONE

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 12 41

طبقه دوم

AVVA

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 11 37

طبقه اول

BERSHKA

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 53

طبقه دوم

BEYMEN BUSINESS

لباس زنانه - لباس مردانه

0534 895 18 27

طبقه اول

BEYMEN CLUB

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 11 84-85

طبقه اول

BİSSE

لباس زنانه - لباس مردانه

0530 404 04 51

طبقه اول

BLACKSPADE

لباس زنانه - لباس مردانه

0 (312) 541 10 50 - 541 10 55

طبقه دوم

CACHAREL

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 24 71

همکف

CHIMA

لباس زنانه - لباس مردانه

0553 736 28 59

طبقه اول

ÇİFT GEYİK KARACA

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 18 55

طبقه اول

COLIN'S

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 14 12

طبقه دوم

COLLEZIONE

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 10 93

همکف

D'S DAMAT

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 20 73

طبقه اول

DAGİ

لباس زنانه - لباس مردانه

0850 259 75 29

طبقه اول

DAMAT TWEEN

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 13 68

همکف

DEFACTO

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 27 17

طبقه-1

DOCKERS

لباس زنانه - لباس مردانه

0530 402 79 88

طبقه دوم

DUFY

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 16 37

طبقه اول

EFOR

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 11 01

طبقه اول

EKOL

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 19 05

همکف

FAİK SÖNMEZ

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 13 94-95-96

طبقه اول

FENERİUM

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 17 83

طبقه دوم

FOREVER NEW

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 28 15

طبقه دوم

G LINGERIE

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 26 48

همکف

GEBE

لباس زنانه - لباس مردانه

0850 333 87 56

طبقه اول

GIOVANE GENTILE

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 10 34

طبقه اول

GIRL STOP

لباس زنانه - لباس مردانه

0(545) 816 68 52

طبقه اول

GS STORE

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 10 38

طبقه دوم

GUSTO

لباس زنانه - لباس مردانه

طبقه اول

H&M

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 22 80

طبقه اول

HATEMOĞLU

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 26 56-57

طبقه اول

HOTİÇ

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 12 91

طبقه اول

HUMMEL

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 219 01 07

طبقه دوم

İGS

لباس زنانه - لباس مردانه

0850-420 04 47 (220)

طبقه اول

İPEKYOL

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 13 97

همکف

JACK&JONES

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 25 13

طبقه دوم

JIMMY KEY

لباس زنانه - لباس مردانه

0 (312) 541 26 69

طبقه دوم

JOURNEY

لباس زنانه - لباس مردانه

0(505) 630 20 53

طبقه اول

KARTAL YUVASI

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 25 25

طبقه دوم

KAYRA

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 26 45

طبقه اول

KİĞILI

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 13 00

طبقه اول

KİP

لباس زنانه - لباس مردانه

0 (312) 541 16 47-48

همکف

KORAY

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 10 37

طبقه اول

KOTON

لباس زنانه - لباس مردانه

0850 208 60 26 - 0533 815 96 34

طبقه اول

LACOSTE

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 14 91-92

طبقه اول

LCW

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 21 50

همکف

LEE WRANGLER

لباس زنانه - لباس مردانه

0543 496 47 12

طبقه دوم

LEVI'S

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 12 74

طبقه دوم

LITTLE BIG

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 16 39

طبقه اول

LOFT

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 11 05

طبقه دوم

LOVE MY BODY

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 10 86

همکف

LOYA

لباس زنانه - لباس مردانه

0 (312) 541 11 82

طبقه دوم

LUFIAN

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 16 80

طبقه اول

MANGO

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 19 80

طبقه اول

MANGO

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 24 30

طبقه اول

MASSIMO DUTTI

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 13

طبقه اول

MAVİ JEANS

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 10 82

طبقه اول

MAVİ JEANS

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 24 92

طبقه اول

MUDO

لباس زنانه - لباس مردانه

444 68 36 - 6391 dahili

همکف

NARAMAXX

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 25 71

همکف

NETWORK

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 11 54

همکف

OLEG CASSİNİ

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 17 54

طبقه دوم

OXXO

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 85

طبقه اول

PENTİ

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 14 05

طبقه دوم

PERSPECTIVE

لباس زنانه - لباس مردانه

0850 450 11 23

طبقه اول

PİERRE CARDİN

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 17 34

طبقه اول

POLO GARAGE

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 14 14

همکف

PULL&BEAR

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 43

طبقه دوم

RAMSEY

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 16 74

همکف

RAVELLİ

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 22 22

همکف

SARAR

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 21 86

همکف

SARAR BAYAN

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 21 81

همکف

SEÇİL

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 20 71

همکف

STRADIVARIUS

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 28

طبقه دوم

SÜVARİ

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 11 09

طبقه اول

TOMMY HILFIGER

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 16 96

طبقه اول

TS CLUB

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 61

طبقه دوم

TUDORS

لباس زنانه - لباس مردانه

0850 433 97 63

طبقه اول

TUĞBA VENN

لباس زنانه - لباس مردانه

0 (312) 541 26 20

طبقه اول

TÜZÜN

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 15 88

همکف

U.S.POLO

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 13 19

طبقه اول

VAKKO BUTİK

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 20 22

طبقه اول

W COLLECTION

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 950 46 02

طبقه اول

ZARA(Kadın - Erkek)

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 23 01

طبقه اول