مغازه ها
ADA TERZİ

خدمات سرویس

0(312) 541 15 22

طبقه-1

AFYON LOKUM ATÖLYESİ

خدمات سرویس

0(312) 541 21 61

طبقه-1

ALFRED VALE

خدمات سرویس

0530 343 34 65

همکف

AMASYA ET ÜRÜNLERİ

خدمات سرویس

طبقه-1

ANAHTAR LOSTRA

خدمات سرویس

0(312) 541 16 46

طبقه-1

ANKAMALL ECZANE

خدمات سرویس

0(312) 541 21 99

همکف

ANKAMALL TAKSİ

خدمات سرویس

0(312) 541 15 85

همکف

BİND ÇİKOLATA

خدمات سرویس

0(312) 541 15 83

طبقه اول

BOLÇİ

خدمات سرویس

طبقه-1

ÇİÇEK TACI

خدمات سرویس

0(312) 444 74 61

همکف

DRY CENTER

خدمات سرویس

0(312) 541 25 24

طبقه-1

ETS TUR

خدمات سرویس

0(312) 541 25 41

همکف

EYMEN TAMİR ATÖLYESİ

خدمات سرویس

0312 541 28 27

طبقه-1

GÜRGENÇLER APPLE STORE

خدمات سرویس

0507 676 36 25

طبقه اول

GÜRGENÇLER APPLE YETKİLİ TEKNİK SERVİS

خدمات سرویس

0507 676 36 27

طبقه اول

HAMAM OTO YIKAMA

خدمات سرویس

0 (312) 541 17 15-16

طبقه-1

KAMİL KOÇ-YHT.

خدمات سرویس

0530 239 05 28

طبقه دوم

MAD PARFÜM

خدمات سرویس

0(312) 541 26 92

طبقه دوم

PETS WORLD

خدمات سرویس

0(312) 541 16 50

طبقه-1

SMART AYAKKABI BOYACISI

خدمات سرویس

طبقه-1

STYLE TERZİ

خدمات سرویس

0(312) 541 22 23

طبقه-1

TATİL.COM

خدمات سرویس

0 (312) 541 14 44

طبقه دوم

THY

خدمات سرویس

0(312) 541 18 80

طبقه-1

TOBACCO SHOP

خدمات سرویس

0(312) 541 14 56

طبقه دوم

TÜRK TELEKOM

خدمات سرویس

0(312) 541 25 20

طبقه-1

TURKCELL

خدمات سرویس

0(312) 541 18 12

طبقه-1

VASSAGO

خدمات سرویس

0(312) 541 15 17-19

طبقه-1

VODAFONE

خدمات سرویس

0(312) 541 17 77

طبقه-1

WATCHES HOSPİTAL

خدمات سرویس

0(312) 541 11 80

طبقه اول