مغازه ها
ABDULLAH KİĞILI

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 21 00-02

همکف

ADA TERZİ

خدمات سرویس

0(312) 541 15 22

طبقه-1

ADIDAS

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 19 21

طبقه اول

ADL

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 24 04

همکف

AFYON LOKUM ATÖLYESİ

خدمات سرویس

0(312) 541 21 61

طبقه-1

ALFRED VALE

خدمات سرویس

0530 343 34 65

همکف

ALP GÜMÜŞ

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 22 41

طبقه دوم

ALTINBAŞ

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 19 29-30

همکف

ALTINÇİZGİ

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(321) 541 15 01-02

همکف

ALTINYILDIZ CLASSiCS

لباس زنانه - لباس مردانه

0530 640 91 46

طبقه اول

ANAHTAR LOSTRA

خدمات سرویس

0(312) 541 16 46

طبقه-1

ANKAMALL ECZANE

خدمات سرویس

0(312) 541 21 99

همکف

ANKAMALL TAKSİ

خدمات سرویس

0(312) 541 15 85

همکف

ARBY'S

کافه – رستوران

538-949 56 46

طبقه دوم

ARÇELİK

تزیین – وسایل خانگی

0(312) 541 13 60-61

طبقه-1

ARMAĞAN OYUNCAK

کتاب – لوازم التحریر – اسباب بازی

0312 541 16 45

همکف

ARMİNE

لباس زنانه - لباس مردانه

0534 590 35 88

طبقه اول

ATASAY

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 21 55

همکف

ATASUN OPTİK

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 22 33

طبقه دوم

ATASUN OPTİK

ساعت – جواهر – لوازم فرعی

0(312) 541 13 23

طبقه اول

ATATEPE KAHVE EVİ

کافه – رستوران

0(312) 541 24 76

طبقه-1

ATELIER REBUL

0(312) 541 10 32

طبقه-1

ATHLETIC ZONE

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 12 41

طبقه دوم

AVVA

لباس زنانه - لباس مردانه

0(312) 541 11 37

طبقه اول

AYAKKABI DÜNYASI

کفش – کیف – چرم

0(312) 541 12 60

طبقه اول